moonrise, 11-02-09

moonrise, 11-02-09

Moonrise. Old Farm Road.

Moonrise
November, 2009
Polaroid Type 779