Polaroid 4

Polaroid 4

Luca, Brassai-eye.

Luca, Brassai-eye. August, 2008. Polaroid Type 779