Guerlandie Jeremie

Guerlandie Jeremie

Guerlandie Jeremie, at home. Bois Jolie, Haiti. May, 2015

Guerlandie Jeremie, at home. Bois Jolie, Haiti. May, 2015